وکیل الرعایا

وکیل الرعایا

مهرپویا
وکیل الرعایا

نکاتی در باره ابلاغ اوراق قضائی - دادخواست و جلسه دادرسی


 

1 ):  مامور ابلاغ جهت ابلاغ وقت دادرسی به محل سکونت خوانده مراجعه میکند ولی کسی در منزل حضور ندارد ، در هنگام مراجعت یکی از خویشاوندان درجه یک خوانده را در مسجد محل می بیند و در همانجا برگ اخطاریه را به ایشان ابلاغ میکند ، آیا این ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب  و معتبر است یا خیر ؟

ج ):  طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ اخطار به خویشاوندان طرف دعوی وقتی قانونی محسوب می گردد که برگ اخطار در منازل مسکونی اصحاب دعوی به یکی از بستگان یا خادمین اخطار شده ،ابلاغ گردد نه در غیر محل سکونت او
( رای شماره 1684  مورخ 3/10/1325  شعبه 8 دیوان عالی کشور – مجموعه رویه قضائی احمد متین – قسمت حقوقی-ص 7  ).

 

2):  اگر فردی جهت دفاع از خود وکلای متعددی داشته باشد آیا ابلاغ برگ اخطاریه یا حکم دادگاه  به یکی از وکلای ایشان کفایت می کند ؟

 

ج):  با متعدد بودن وکیل  بایستی وقت رسیدگی و همچنین حکم دادگاه به هر دو وکیل ابلاغ گردد .
( رای شماره 795-9/8/1330 –شعبه 4 دیوان عالی کشور ) .

 

3):  مامور ابلاغی  برگ اخطاریه حضور در جلسه دادگاه را به خوانده ابلاغ کرده است  ولی فراموش نموده تاریخ ابلاغ را درج نماید ، آیا این ابلاغ  صحیح صورت گرفته است .

 

ج):  با استفاده از رای شماره 1472-20/9/1327 –شعبه 4 دیوان عالی کشور ، قید نکردن تاریخ ابلاغ و کسی که ابلاغ به اوصورت گرفته است ، از موجبات بطلان ابلاغ است .

 

4):  فردی  دعاوی متعددی را در یک دادخواست مطرح کرده و آن را به دادگاه ارائه نموده است .آیا اصولاًً چنین دادخواستی قانونی است و دادگاه دادخواست این فرد را می پذیرد ؟ این دادخواست دارای چه شرایطی باشد ، دادگاه آن را می پذیرد ؟

 

ج): با استنباط از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی : ۱ -اگر دعاوی مطرح شده در یک دادخواست با یکد یگر ارتباط کامل داشته باشند، دادگاه به آن رسیدگی خواهد نمود .

 

 2 – اگر دعاوی اقامه شده با یکد یگر ارتباط کامل نداشته باشند ولی مبنا و ریشه دعاوی یکی باشد و دادگاه نیز بتواند در ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دادخواست مزبور توسط دادگاه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

 

 3- ولیکن  اگردادگاه نتواند  دعاوی همین دادخواست را  ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید ، دعاوی اقامه شده را از یکد یگر تفکیک کرده ودر صورتیکه قانوناً صلاحیت رسیدگی داشته باشد هریک را جداگانه رسیدگی می نماید، واگر نسبت به برخی از دعاوی صلاحیت نداشته باشد، دعاوی را که صلاحیت دارد رسیدگی کرده و دعاوی که صلاحیت رسیدگی ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت  پرونده را به مراجع صالح  ارسال می نماید .

 

4ـ و لکن اگر دعاوی مطرح در یک دادخواست منشاء و مبنای مختلفی داشته باشد ، قانوناً قابل رسیدگی نمی باشد  وقبول چند دعوی در یک دادخواست  که درمنشاء و  مبنا مختلف هستند بنابر رای شماره544 مورخ 14/11/1308 دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف محسوب می گردد .


بنا بر شرح فوق می توان چنین  نتیجه گرفت که : می شود در یک دادخواست چند دعوا و خواسته را حتی اگر با یکد یگر ارتباط کامل نداشته باشند ، مطرح کرد ولیکن با تحقق 2 شرط ، اولاً – مبنا و منشاء دعاوی یکی باشد  ثانیاً -  در صورت تفکیک دعاوی دادگاه مربوطه صلاحیت رسیدگی به تک تک دعاوی را داشته باشد ( هر چند در این مورد هم دادخواست توسط دادگاه  قبول می شود ولی نسبت به دعاوی که صلاحیت ندارد به دادگاه صالح ارسال می گردد . یعنی دادخواست در این صورت هم رسیدگی می شود ولی توسط دادگاه دیگر.

 

5): اگر فردی وکیلی را برای دفاع از خود به دادگاه حقوقی معرفی کرده باشد ، آیا حضور موکل نیز در جلسات دادرسی الزامی است . در چه مواردی علاوه بر وکیل حضور موکل نیز در جلسات دادرسی الزامی است .

 

ج):  مستفاد از ماده 94 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  : هریک از اصحاب دعوی می توانند بجای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند .

 ولیکن گاهی دادرس جهت اخذ توضیحات خاصی ، علاوه بر وکیل، حضور خواهان یا خوانده ویا هر دو را لازم می داند.دراین صورت می بایست شخصا در جلسه دادرسی حاضر شوند و حضور وکیل کفایت نمی کند 

 دراین گونه موارد ، غالبا قبل از تشکیل جلسه کتبا و طی اخطاریه ائی به خواهان یا خوانده ابلاغ می شود که در معیت وکیل خود در جلسه دادرسی حاضر شوند.بنابرین بنظر می رسد ، مادامیکه موکل توسط دادگاه رسما احضار نشده باشد ، حضور وکیل کافی خواهد بود مگر اینکه موکل خود بخواهد در جلسه دادرسی شرکت نماید .
برچسب‌ها: ابلاغ اوراق قضایی , دادخواست , جلسه دادرسی

تاريخ : | | نویسنده : مهرپویا |

تنظیم دادخواست ، لایحه و مشاوره و وکالت

نحوه تنظيم دادخواست اعسار از محكوم به (مهريه )

بعد از صدور حكم و يا همزمان با رسيدگي موضوع مهريه خوانده (شوهر) ميتواند با دادن دادخواست اعسار(يا تقسيط) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم داشته باشد .

بعد از صدور حكم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را ميپذيرند ولي رسيدگي به موضوع اعسار منوط به قطعي شدن حكم ( پرداخت مهريه) ميباشد .

رسيدگي به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقي با دادن دادخواست و تعيين وقت رسيدگي انجام ميشود .

مداركي كه بايد براي اثبات اعسار و يا تقسيط تهيه كرد به قرار زير است :

 

برگه قضائي دادخواست

استشهاديه محلي

كپي دادنامه صادره در خصوص مهريه

مدارك مصدق وضعيت مالي از جمله فيش حقوقي و غيره


بعد از تنظيم دادخواست بايد استشهاديه تهيه شود و بوسيله افراد مورد نظر امضاء شود .

( بر فرض در يك برگه a4   و يا برگه سفيد )استشهاديه محلي

بدينوسيله از اهالي محترم محل و مطلعين مومن و مسلمان طلب گواهي مينمايم

مبني بر اينكه آيا علم و اطلاع كامل و كافي داريد كه اينجانب . . . . . . . توان و استطاعت مالي ندارم تا ميزان محكوم به را بپردازم .چنانچه از موارد مندرج كاملاً مطلع هستيد ذيل ورقه را گواهي نمائيد .

 

مراتب مورد گواهي اينجانبان است

 

1-. . . ..                امضا

2- . . . .                امضا

3- . . . .                امضا

4- . . . .                امضا

5-. . . . .               . . . .


بديهيست افراد امضاء كننده نبايد از فاميل و اقوام نزديك خواهان (معسر) باشند.

بعد از تكميل فرم قضائي و استشهاديه مذكور مراتب به امضاء ميرسد و بهمراه بقيه مدارك تهيه شده  براي ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضائي  صادر كننده حكم مهريه برده ميشود .

بعد از ابطال تمبر و تهيه پوشه كه هزينه چنداني ندارد بايد از مدارك موجود در دو نسخه ديگر كپي تهيه كرده و براي رسيدگي موضوع اعسار دستور رياست و يا معاونت مجتمع قضائي را بر روي پرونده اخذ كرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر كننده حكم مهريه تقديم كرد (البته ممكن است بعد از ثبت كامپيوتري ادامه كارها خودبخود انجام شود كه شايان پيگيريست ).

بعد از اين مرحله براي رسيدگي به دادخواست وقت رسيدگي تعيين ميشود كه در صورت كمبود وقت ميتوان خواستار اختصاص دادن وقت رسيدگي فوق العاده شد (كه موافقت با آن بستگي به نظر رياست دادگاه دارد ) .

 

بعد از تعيين وقت و احضار خواهان و خوانده معمولاً در برگه احضاريه مشخص ميشود كه شهود بايد حضور داشته باشند اما در غير آنصورت هم بهتر است شهود امضا كننده براي جلسه رسيدگي حضور داشته باشند و آماده براي دادن شهادت باشند .

 

براي رسيدگي به خواسته فرد معسر از پرداخت مهريه ،يا فرد معسر بايد شخصاً حضور داشته باشد و يا مي تواند در صورت وجود مشكلات ( از جمله وجود برگ جلب ) به دادگاه لايحه تقديم كند كه اين كار بدون مانع خواهد بود و در روند رسيدگي تاثير خاصي نخواهد داشت .

اما در صورت عدم حضور خواهان (معسر) و نبودن وكيل و ندادن لايحه دادخواست خواهان رد خواهد شد.

 

لايحه نيز همان مطالبيست كه مورد نظر خواهان و يا خوانده است كه قرار است در دادگاه در بيان دلايل و يا دفاع از خود بيان كند .كه پيشنهاد ميشود حتماً از طرف فرد متخصص و كارشناس نوشته شود .

در خصوص رسيدگي به اعسار بايد توجه داشت عدم حضور خوانده (زوجه ) مانع رسيدگي به اعسار نميباشد و در صورت عدم حضور زوجه نيز حكم متناسب با شرايط خواهان صادر خواهد شد فقط كافيست ابلاغ لازم به زوجه صورت گرفته باشد .

اما حضور زوجه از اين جهت مهم است تا بتواند موارد خلاف واقع كه مورد اشاره زوج است را به دادگاه معرفي نمايد و احياناً پنهانكاريهاي مالي و يا انتقال اموال را به دادگاه اطلاع دهد .

 

بعد از صدور حكم در اين ارتباط و تعيين مبلغ مشخص براي اقساط ماهيانه و يا پذيرفتن اعسار كامل به شرط اثبات نداري كامل و قطعي شدن حكم صادره بديهيست امكان بازداشت فرد معسر ديگر بخاطر نداشتن امكانات مالي براي پرداخت يكجاي مهريه منتفي ميشود .

اما در صورتي كه مقدار اقساط ماهيانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پيگرد اجراي احكام قرار گرفته و ممكن است بازداشت شود .

 تاريخ : | | نویسنده : مهرپویا |

مسائل حقوقي مهريه


مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مکلف است مهريهاش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.


چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه


اگر مهريه وجه نقد يا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي که در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه کند.


اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتي که شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا کند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را که شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانکي او را توقيف کند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نيز يک سوم آن را (در صورتي که زن و شوهر از يکديگر جدا شوند و تا زماني که شوهر زن ديگري اختيار نکرده) توقيف کند. اگر مهريه سکه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي که زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميکند) ملاک اجراي قانوني حکم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام کند.


مواد قانوني:


ماده 1078 – هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.


ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.


ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.


ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.


مراجع مطالبه مهريه:


1 – دادگاه خانواده:


زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوکاله وکيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.


هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه


بابت يک ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يک ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.


عجز از پرداخت هزينه دادرسي:


در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد که دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.


2 – مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:


زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه کند که البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد که بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد که در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملک) توقيف ميگردد البته به شرط اينکه جزء مستثنيات دين نباشد.


حق حبس: حقي است که به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئي و تمکين را منوط به اخذ مهريه نمايد که در اينصورت شوهر مکلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.


مواد قانوني:


ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.


ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقي که براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.


دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعايت ضوابط مربوطه تحقيق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند که مهريه يکصد و چهارده سکه بهار آزادي بوده است. دادگاه جهت بررسي بيشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وي نيز تحقيق نموده و وي اعلام داشته دقيقاً به ياد دارد که مهريه يکصد و چهارده سکه بهار آزادي بوده و اينکه در سند نکاحنامه چهارده سکه ذکر شده، ناشي از سهو القلم است. و نيز يک برگ رونوشت از اصل سند که در دفترخانه مضبوط است و مهريه در آن سکصد و چهارده سکه ثبت شده را نيز تسليم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذيل عنوان فصل فيالمهر از کتاب النکاح تحرير الوسيله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدني دعوي خواهان را وارد تشخيص و مهريه واقعي خواهان را يکصد و چهارده سکه بهار آزادي تعيين مينمايد. دفتر ازدواج شماره …………… مکلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نمايد اين رأي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مرکز استان ………………. ميباشد.


نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل

در ادامه مطلب
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مهرپویا |

مشاوره حقوقی رایگان

 

     سوال از شما پاسخ از ما
بتازگي عضو يكي از شاخه هاي گلد كوييست شده ام. درحال حاضر از اين كار بتمام لحاظ پشيمان شده و قصد دارم كه از راه قانوني پولم را مطالبه كنم آيا راهي قانوني براي آن وجود دارد و من ميتوانم پولم را پس بگيرم

---------------------------------------------------------------------------------

سلام دوست عزیز

پاسخ شما مثبت است - بر اساس قانون نه تنها تاسیس این شرکتها پیگرد قانونی

دارد ، بلکه بازاریابی در این زمینه نیز جرم محسوب گردیده و مشمول مجازات است.

در زمینه کیفری بدلیل تعدد مالباختگان شعبه ویژه ای بصورت تخصصی به این جرائم

رسیدگی میکند .

پس شما حق شکایت کیفری از بازاریاب خود را دارید و برای مطالبه اصل پول و خسارت

تاخیر تادیه آن میتوانید بطرفیت شخص مربوطه اقامه دعوی حقوقی (دادخواست)

نمایید .
سلام ،خسته نباشید خواهش میکنم جواب سوالات من را هر چه زودتر بدهید دیروز هم برای شما ایمیل زدم ،برادرم سال 83 دختری را با مهریه 1000 سکه به عقد خود درآورد در همان ابتدا ما مخالف عقد بودیم ولی مادر دختر گفت چون ایشان دانشجوی شهرستان است عقد کنند تا به تهران منتقل شود،ما مشغول تدارک عروسی بودیم که آن دختر با توجه به اینکه ازدواج نکرده بود 500 سکه از مهریه خود را اجرا گذاشت و عنوان کرد تا زمانیکه مهریه را نگیرد به خانه برادرمن نمیاید برادرم دادخواست عدم تمکین داد که رد شد(با توجه به قانون حبس)حال حکم صادر شده و بعد از دو سال برادرم محکوم به پرداخت مهریه شده است .1-آیا تا زمانیکه برادرم اعسار خود را ثابت کند (جهت تقسیط مهریه)آنها میتوانند حکم جلب برادرم را صادر نمایند؟2- آیا بعد از تقسیط مهریه برادرم میتواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نمایید با توجه به اینکه آن دختر گفته تا مهریه اش را نگیرد ازدواج نمیکند و چون مهریه تقسیط میشود شاید 20 سال طول بکشد؟3-آیا راهی وجود دارد که ما بتوانیم ثابت کنیم که آن خانم قصد کلاهبرداری از طریق مهریه اش را دارد؟
با تشکر از شما

-------------------------------

سلام،همانگونه كه از توضيحات شمامشخص است همسر برادرتان از حق حبس استفاده نموده است مطابق ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد ،بنابر اين نمي توان گفت عمل وي كلاهبرداري است يا وي قصد كلاهبرداري دارد با اين وصف پس از محكوميت قطعي برادرتان به پرداخت مهريه و صدور وابلاغ اجرائيه چنانچه برادرتان مهريه را نپردازد يا اينكه اعسار خويش را در همان دادگاه به اثبات نرساند وي مي تواند با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي حكم جلب برادرتان را بگيرد،بعد از تقسيط مهريه وپرداخت قسط اول حق حبس وي زائل مي شود و وي مكلف به تمكين است وچنانچه به دليل موجه قانوني حاضر به تمكين نباشد برادرتان مي تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد.سلام من چند سال پيش در يك شركت مشغول كار شدم البته بصورت شركتي يا همون پيمانكاري كه بعد از دوسال در آزمون استخدامي همين شركت قبول شدم اما به دليلي نا معلوم از استخدام من سر باز زدن و فقط اجازه دادن به همون شكل پيماني ادامه همكاري بدم و يك نفر ديگه را كه داراي پارتي بود به جاي رده شغلي من كه در آزمون قبول شده بودم قرار دادن اما چند ماه پيش بصورت كاملا اتفاقي پرونده خودم را در اداره ديدم كه نامه اي از طرف من و بدون امضا من كه توهين به رياست اداره هست در پرونده ام قرار دارد در صورتي كه من هيچ گونه اطلاعي از اين نامه نداشته ام لازم به ذكر هست هنوز دارم بصورت پيمانكاري در اين شركت كار مي كنم و حدود پنج سال از قبولي در آزمون استخدامي مي گذرد حال لطفا بگوييد به چه صورت مي توان به حق خودم به رسم


سلام کوروش خان

اولا نوشته بدون امضا سند محسوب نمیشه و ارزش اثباتی نداره ثانیا اگه شرکت

دولتیه این یک تخلفه و میتونید از رییس اداره به دیوان عدالت شکایت کنید

موفق باشید

ادامه مطلب ...


بازدید کنندگان محترم در قسمت نظرات می توانند سوالات حقوقی خود را با ما مطرح نموده و پاسخ خود را دریافت نمایندادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مهرپویا |

توهین ، افترا ، و نشر اکاذیبافترادرمعناي لغوي خودعبارت ازدروغ بربافتن مي باشد دركتاب منتهي الارب في لغه العرف افترابمعني دروغ بربافتن فري (بروزن غني)بمعني دروغ بربافته وفريهبمعني دروغ ذكرشده است درتعبيرحقوقي بموجب ماده 140 قانون تغزيرات مصوب 18/5/1362 افترانسبت دادن امريكه مطابق قانون جرم تلقي ميشودبيان شده است.

افتراء ونشراكاذيب ازموضوعاتي است كه درجوامع واديان مختلف ازآنهابعنوان اعمال اهريمني وشيطاني يادشده است درايران قبل ازاسلام به گفتاروپنداروكردارنيك توصيه وتوجه زيادي مبذول گشته وازدروغگوئي ونشراكاذيب بعنوان صفات اهريمني نام برده شده است..

درقرآن كريم دروغگوئي وبهتان وافتراوسخن چيني ازمعاصي بزرگ ومخالف بااسلام معرفي ودرآيات متعددي به انهااشاره گرديده است . درآيات (221تا226) سوره الشعرادروغ گويان ودروغ سازان درزمره افرادي كه شيطان برآنهانازل گرديده معرفي شده اند.

هل انبئكم علي من تنزل الشياطين تنزل علي كل افاك اثيم .يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون الم ترانهم في كل واديهيمون.

آيابه شمااطلاع بدهم كه شيطان برچه اشخاصي نازل ميشود. نازل ميشودبرهردروغگوي بزهكاري كه باسرارمردم گوش داده وبيشترآنهادروغگويانندوشاعراني كه ازايشان پيروي مي كنندگمراهان. آيانديدي كه ايشان درهروادي سرگشته مي روند.

آيه 24سوره نور

ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوافي الدنياوالاخره ولهم عذاب عظيم.

بدرستيكه آنان كه بزنان پاكدامن باايمان نسبت زناميدهندلعنت كرده شدنددردنياوآخرت وجهت آنان عذاب بزرگي قرارداده شده است.

درقرآن كريم درسوره هاوايات زيادي نسبت به نكوهش دروغگوئي وبهتان اشاره شده است كه به دوموردفوق بسنده گرديد.

افترادرقانون تغزيرات درماده140 قانون تعزيرات مصوب 1362 بزه افترابشرح ذيل بيان شده است.

((هركس بوسيله اوراق چاپي ياخطي ياانتشارآنهايابوسيله درج درروزنامه وجرايدبانطق درمجامع بركسي امري راصريحانسبت دهدكه مطابق قانون آن امرجرم محسوب ميشودنسبت دهنده مفتري خواهدبودمشروط براينكه نتواندصحت آن اسنادراثابت نمايد مجازات مفتري جزدرمواردي كه حدتعيين شده تا74 ضربه شلاق است))

بطوريكه ملاحظه ميشودقانونگذاربراي بزه افتراشرايطي راتعيين نموده است كه بدون جمع آن شرايط جرم افتراتحقق پيدانمي كندذيلا بطوراجمال بشرح شرايط تحقق افترامي پردازيم.در ادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مهرپویا |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.